ByTrans Modular

ByTrans Modular

Mycket flexibla lastnings- och urlastningslösningar för laserskärningsanläggningar

  • Kundanpassad automation: hög konfigurerbarhet för kortare cykeltider, ökad produktivitet och minskad arbetsbelastning
  • Sömlös anslutning till lagringsmöjligheter
  • Helt nytt användargränssnitt: Nya programvarufunktioner gör det möjligt att styra automationen från laserpekskärmen och ytterligare paneler i större system
  • Möjlighet att hantera flera laserskärningssystem inom samma automation
  • Redo att anslutas till BySort
  • Hantering av urlastning av stora detaljer och möjlighet att återvinna restplåten

ByTrans Modular 3015 4020
Plåtdimensioner 3000 x 1500 mm 4000 x 2000 mm
Maximal plåtstorlek 3085 × 1560 mm 4100 × 2060 mm
Maximal tjocklek enkel plåt (i-/urlastning) 25* mm 25* mm
Maximal plåtvikt 900* kg 1600* kg
I-/urlastning, ungefärlig cykeltid 50** s 65** s

* 3015: Vid användning av band som skyddar mot repor är maximal plåttjocklek 15 mm och vikt 540 kg.
* 4020: Vid användning av band som skyddar mot repor är maximal plåttjocklek 15 mm och vikt 960 kg.
** Gäller endast för grundkonfigurationer.